യേശുവിൻ്റെ അജ്ഞാത വർഷങ്ങൾ

യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അജ്ഞാത വർഷങ്ങൾ 

യേശുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സു മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സു വരെയുള്ള കാലത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് ബൈബിൾ വിരോധികൾ കരുതുന്നത്. ‘യേശുവിൻ്റെ അജ്ഞാത വർഷങ്ങൾ’ എന്ന പേരിൽ അവർ തന്നെ അനേകം നുണക്കഥകൾ മെനഞ്ഞെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ദശകത്തിൽ നിക്കോളസ് നൊട്ടൊവിച്ച് (Nicolas Notivitch) എന്ന റഷ്യൻ യാത്രികൻ രചിച്ച The Unknown Life of Jesus Christ എന്ന കൃതിയിലൂടെയാണ് യേശുവിന്റെ ഇന്ത്യാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നുണക്കഥയ്ക്ക് ഏറെ പ്രചാരവും പ്രസിദ്ധിയും ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെത്തിയ നൊട്ടൊവിച്ച് കാലൊടിഞ്ഞ് ബുദ്ധാശ്രമത്തിൽ ചികിത്സയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, യേശുവിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബുദ്ധമത ലിഖിതങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടുവെന്നുമാണ് ആ കഥ. തുടർന്ന് താൻ നാട്ടിൽ പോയി 1890-ൽ പുസ്തകമെഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അടുത്തത്, നൊട്ടൊവിച്ചിന്റെ സമകാലികനായിരുന്ന ഇസ്ലാമിലെ അഹമദിയ്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ മിർസ ഗുലാം അഹമദ് (1835-1908) ആണ്. 1890-ൽ തന്നെയാണ് ‘മസീഹ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മേം’ (യേശു ഇന്ത്യയിൽ) എന്ന പുസ്തകം ടിയാനും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അതിൽ പറയുന്നത്; യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കാതെ രക്ഷപെട്ട് കാശ്മീരിൽ വന്നെന്നും, 120 വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചശേഷം മരിച്ച്, കശ്മീരിലെ കാന്യാറിലുള്ള യൂസ് അസഫിന്റെ കബറിടത്തിൽ അടക്കപ്പെട്ടെന്നുമാണ് കഥ. വേറൊരണ്ണം ലെവി.എച്ച്. ഡൗലിംഗ് 1908-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച The Aquarian Gospel of Jesus Christ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. അതിൽ പറയുന്നത്; യേശു തന്റെ അജ്ഞാത വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ, ടിബറ്റ്, പേർഷ്യ, അസ്സിറിയ, ഗ്രീസ്, ഈജിപ്റ്റ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയതായാണ്. ബൈബിളുമായി പുലബന്ധംപോലും ഇല്ലാത്തവവർക്കേ ഇങ്ങനെയുള്ള നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയൂ. യേശുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുമുതൽ മപ്പതു വയസ്സു വരെയുള്ള അഥവാ, പരസ്യശുശ്രൂഷയുടെ കാലംവരെയുള്ള വളരെയേറെ വിവരങ്ങളില്ലെങ്കിലും, ഒരു സത്യാന്വേഷകന് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടതിലും അധികം തെളിവുകൾ ബൈബിളിലുണ്ട്. അതൊന്നു പരിശോധിക്കാം:

യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയയും വളർത്തച്ഛനായ യോസേഫും നസറെത്ത് പട്ടണ നിവാസികളായിരുന്നു. (ലൂക്കൊ, 1:26; 2:4). യേശു ബത്ലേഹേമിൽ ജനിച്ചശേഷം, ന്യായപ്രമാണപ്രകാരമുള്ള യാഗങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിച്ചനന്തരം, മിസ്രയീമ്യ വാസവും കഴിഞ്ഞ് അവർ തങ്ങളുടെ പട്ടണമായ നസറെത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് മടങ്ങിപ്പോയത്. (മത്താ, 2:23; ലൂക്കോ, 2:39). പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ അമ്മയപ്പന്മാരോടൊപ്പം ദൈവാലയത്തിൽ പോയ യേശു നസറെത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവന്ന് അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. “പിന്നെ അവൻ അവരോടുകൂടെ ഇറങ്ങി, നസറെത്തിൽ വന്നു അവർക്കു കീഴടങ്ങിയിരുന്നു.” (ലൂക്കോ, 2:51). തുടർന്ന് ലൂക്കൊസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്; “യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു.” (ലൂക്കോ, 2:52). ഇവിടെ, യേശു ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും മുതിർന്നുവന്നത് നസറെത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ‘നസറായൻ’ (മത്താ, 2:23), ‘നസറായനായ യേശു’ (മത്താ, 26:71), ‘നസറെത്തിൽനിന്നുള്ള പ്രവാചകനായ യേശു’ (മത്താ, 21:11) ‘യോസേഫിന്റെ പുത്രനായ യേശു എന്ന നസറെത്തുകാരൻ’ (യോഹ, 1:45) എന്നിത്യാദി പ്രയോഗങ്ങൾ യേശു നസറെത്തിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരുന്നു എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. ദേശാന്തരിയായി നടന്നിട്ട് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മാത്രം തിരിച്ചുവന്നൊരാളെ നസറെത്ത് നിവാസിയെന്ന് ആരും വിളിക്കയില്ലല്ലോ? മാത്രമല്ല, തൻ്റെ പരസ്യശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പായി സ്നാനമേല്പാൻ വന്നത് നസറെത്തിൽ നിന്നാണ്. (മർക്കൊ, 1:9). താൻ വളർന്ന നസറെത്തിലുള്ള പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതും. “അവൻ വളർന്ന നസറെത്തിൽ വന്നു: ശബ്ബത്തിൽ തന്റെ പതിവുപോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു വായിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു.” (ലൂക്കൊ, 4:16). ഇവിടെ, ‘അവൻ വളർന്ന നസറെത്തു‘ എന്നതും, ‘തന്റെ പതിവുപോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു വായിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു‘ എന്ന പ്രയോഗവും അജ്ഞാതവർഷ കുതുകികൾക്കുള്ള ചുട്ട മറുപടിയാണ്.

ലോകസൃഷ്ടിതാവും സത്യദൈവമായ യേശു താൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഒരു തച്ചൻ്റെ (മരപ്പണിക്കാരൻ) മകനും (മത്താ, 13:55), വിശേഷാൽ ഒരു തച്ചനും (മർക്കൊ, 6:3) ആയിരുന്നെന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, യേശു യോസേഫിൻ്റെയും മറിയയുടെയും ആദ്യജാതൻ കൂടിയായിരുന്നു. ‘ആദ്യജാതൻ’ എന്ന പ്രയോഗം അനന്തരജാതന്മാരെ കുറിക്കുന്നു. അഥവാ, യേശുവിനെക്കൂടാതെ അവർക്ക് മറ്റു മക്കളുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണത്. യേശുവിനെ കൂടാതെ, യോസേഫിനും മറിയയ്ക്കും കുറഞ്ഞത് ആറു മക്കളെങ്കിലുമുണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ ആവത്തിച്ച് പറയുന്നു. “ഇവൻ തച്ചന്റെ മകൻ അല്ലയോ ഇവന്റെ അമ്മ മറിയ എന്നവളല്ലയോ? ഇവന്റെ സഹോദരന്മാർ യാക്കോബ്, യോസെ, ശിമോൻ, യൂദാ എന്നവർ അല്ലയോ? ഇവന്റെ സഹോദരികളും എല്ലാം നമ്മോടുകൂടെയില്ലയോ? (മത്താ, 13:55,56; മർക്കൊ, 6:3). യേശുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സുവരെ മാത്രമേ യോസേഫിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ. (ലൂക്കൊ, 2:42-50). യേശുവിൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ യോസേഫ് മരിച്ചിരുന്നോ അറിയില്ല? എന്തായാലും യേശു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും യോസേഫ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അപ്പൻ മുമ്പേ മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മൂത്ത മകനെന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ അമ്മയെയും സഹോദരങ്ങളെയും ജോലിചെയ്ത് പോറ്റാനുള്ള കടമ തനിക്കുണ്ട്; അപ്പൻ ജീവിച്ചിരുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പനെ സഹായിക്കാനും. രണ്ടായാലും, ആദ്യജാതൻ്റെ ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് താൻ ഒരിക്കലും മാറി നില്ക്കില്ല. യേശുവിനെ തച്ചൻ എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക. (മർക്കൊ, 6:3). നസറെത്തിൽ മുപ്പതു വയസ്സുവരെ താൻ മരപ്പണി ചെയ്ത് തൻ്റെ അമ്മയെയും സഹോദരന്മാരെയും പോറ്റുകയായിരുന്നു എന്ന് അതിനാൽ തെളിയുന്നു.

ദൈവവത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തു മുപ്പതു വയസ്സുവരെ വെറുമൊരു തച്ചനായി ജീവിതം തള്ളിനീക്കിയോ എന്നത് മാത്രമാണ് ഇനി ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത്. യേശുവിന് ഏകദേശം മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ, യോഹന്നാൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനം ഏല്ക്കുകയും, മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയ്ക്കുശേഷം “ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഗലീലയ്ക്കു മടങ്ങിച്ചെന്നു.” (ലൂക്കൊ, 4:14). “അവൻ വളർന്ന നസറെത്തിൽ വന്നു: ശബ്ബത്തിൽ തന്റെ പതിവുപോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു വായിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു.” (ലൂക്കൊ, 4:16). ഇവിടെ ”പതിവുപോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു വായിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു” എന്നാണ് കാണുന്നത്. അതായത്, നസറെത്തിലെ സിനഗോഗിൽ പതിവായി ന്യായപ്രമാണം വായിക്കുന്ന ‘ഹസ്സാൻ’ (Hazzan) ആയിരുന്നു യേശുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ന്യായപ്രമാണം ശ്രുതിമധുരമായി വായിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഹസ്സാൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഹസ്സാൻ ആകാനുള്ള യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ചു യെഹൂദാ സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചും ആരാധനയെക്കുറിച്ചും പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ആഴമായ അറിവും, ആലപിക്കാൻ മനോഹരമായ ഒരു ശബ്ദവുമാണ് പ്രധാനമായും വേണ്ടത്. യേശുവിന് ഈ യോഗ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. യേശു പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ തന്നെ ദൈവാലായത്തിൽ വെച്ച് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ള തൻ്റെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കുകയും, അവരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. (ലൂക്കൊ, 2:46,47). ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ വക്താക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന പരീശന്മാർപോലും യേശുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനു മുമ്പിൽ പകച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. (മത്താ, 22:41-45). പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചു താൻ പഠിപ്പിക്കുകയും, രാവിലെയും, ഉച്ചയ്ക്കും, വൈകിട്ടും, രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. “അവന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം ആശ്ചര്യപെട്ടു” എന്നും വായിക്കുന്നുണ്ട്. (ലൂക്കൊ, 4:22). ഇതൊക്കെ, യേശു തന്നെയാണ് അക്കാലത്ത് നസറെത്തിലെ പള്ളിയിൽ ന്യായപ്രമാണം വായിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളാണ്. അർത്ഥാൽ, യേശു പന്ത്രണ്ടു വയസ്സു മുതൽ മുപ്പതു വയസ്സുവരെ നസറെത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ആഴ്ചയിൽ ആറുദിവസം താൻ മരപ്പണി ചെയ്ത് അമ്മയെയും സഹോദരങ്ങളെയും പോറ്റുകയും, ഏഴാംനാൾ ശബ്ബത്തിൽ ദൈവവേലയിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നു ബൈബിളിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. (നോക്കുക: നസറായൻ)

3 thoughts on “യേശുവിൻ്റെ അജ്ഞാത വർഷങ്ങൾ”

  1. ഇത് ദൈവശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതും, ബൈബിൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും, വിശ്വാസികൾക്കും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹപ്രദമായ പുസ്തകം.👍👍🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *