മഹാനഗരമായ നീനെവേ

മഹാനഗരമായ നീനെവേ 

പ്രാചീനലോകത്തിലെ വിഖ്യാത അശ്ശൂർപട്ടണമായ നീനെവേ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നത് ബാബിലോണിനു 250 മൈൽ വടക്ക് ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ കിഴക്കേ തീരത്തായിരുന്നു. പ്രൗഢിയാർന്ന കൊട്ടാരങ്ങളാലും ക്ഷേത്രങ്ങളാലും വിശാലമായ വീഥികളാലും ഉദ്യാനങ്ങളാലും മനോഹാരിത നിറഞ്ഞ നീനെവേ ബാബിലോണിനോടു കിടപിടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇരുപത്താറായിരത്തിലധികം മൺ ഫലകങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥശാല പ്രാചീന നീനെവേയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയായിരുന്നു. എന്നാൽ 100 അടി ഉയരവും 50 അടി വീതിയുമുള്ള രണ്ട് മതിലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട നീനെവേ പട്ടണത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച് അവിടത്തെ നിവാസികൾ ദൈവത്തെ മറന്നു ജീവിച്ചപ്പോൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവം യോനാപ്രവാചകനെ ആ ദേശത്തേക്ക് അയച്ചു. “ഇനി 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നീനെവേ ഉന്മൂലമാകും” (യോനാ, 3:4) എന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പു ശ്രവിച്ച അവർ തങ്ങളുടെ ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ടു തിരിഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്കു മടങ്ങിവന്നുവെങ്കിലും, കാലത്തിന്റെ കുതിച്ചോട്ടത്തിൽ അവർ പാപപങ്കിലമായ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്കു വീണ്ടും വീണുപോയി. പ്രവാചകന്മാരായ സെഫന്യാവും (സെഫ, 2:13-15) നഹൂമും (നഹൂം, 2:1, 3:1) നീനെവേയ്ക്കു സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ ദൈവസന്നിധിയിലേക്കു മടങ്ങിവന്നില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമായ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം നീനെവേയുടെ അഹന്തയ്ക്കു നിദാനമായ പ്രതിരോധ മതിലുകൾ തകർന്നു വീണപ്പോൾ അവർക്കെതിരേ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ ബാബിലോണ്യസൈന്യം ബി.സി. 612-ൽ നീനെവേപട്ടണം ഉന്മൂലമാക്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *